>> HZ. İSA (AS)'IN DÖNÜŞÜNÜN HABERCİLERİ

İSLAMİ KAYNAKLARDA YER ALAN ALAMETLER
1
Ay'ın Yarılması
2
İran-Irak Savaşı
3
Fırat ile Dicle Arasındaki Büyük Savaş
4
Afganistan'ın İşgali
5
Fırat'ın Suyunun Kesilmesi
6
Ramazan Ayı'nda Ay ve Güneş Tutulmaları
7
Kuyruklu Yıldızın Doğması
8
Kabe Baskını ve Kabe'de Kan Akıtılması
9
Doğu Tarafından Bir Ateşin Görünmesi
10
Güneş'ten Bir Alametin Belirmesi
11
Güneş Tutulması
12
Sistemlerin Değişmesi
13
Tozlu Dumanlı Bir Fitne
14
Yaygın Katliamların Meydana Gelmesi
15
Şam ve Mısır Meliklerinin Öldürülmesi
16
Eski Ürdün Kralı Abdullah'ın Öldürülmesi
17
Mısırlıların Esir Alınması
18
Şehirlerin Yok Olması
19
Harap Olmuş Yerlerin İmarı
20
Dördüncü Sulh ve Arap-İsrail Barışı
21
Bir Ordunun Kaybolması
22
Iraklıların Parası Kalmayacak
23
Bağdat'ın Alevlerle Yok Edilmesi
24
İsrail-Filistin Barış Görüşmeleri
25
Irak ve Şam'a Ambargo
26
Irak'ın Yeniden Yapılanması
27
Irak Halkı Şam'a, Kuzeye Kaçar
28
Şam'da Fitneler
29
Şam, Irak, Arabistan'da Kargaşa
30
Irak'ın Üçe Bölünmesi
31
Mahalle Aralarında Savaş
32

20. Yüzyılın Başında Yaşanan Arap İsrail Savaşları

33
Masum çocukların öldürülmesi
34
Fitnelerin Çoğalması
35
Her Yere Ulaşan Bir Fitne
36
Haramların Helal Sayılması
37
Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi
38
Allah'tan Başka İlahlar Edinilmesi
39
Materyalist Felsefenin Yaygınlaşmasına İşaret
40
Anarşi ve Kargaşa Günleri
41
Barışın Kalkması
42
İhtilallerin Olması
43
İnsanların Birbirinden Kaçışması
44
Dünyayı Karışıklık ve Kargaşanın Kaplaması
45
Büyük Olayların ve Hayret Verici Şeylerin Meydana Gelmesi
46
Bazı Müslümanların Durumu
47
İslam Dünyasının Mevcut Konumu
48
Müslümanların Birbirleri ile Savaşmaları
49
Müslümanların Maruz Kaldıkları Şiddetli Belalar
50
Masum İnsanların Öldürülmesi
51
İnsanların Sebepsiz Yere Öldürülmesi
52
Her Yerde Kargaşaya Sebep Olan Fitneler
53
Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışından Ümit Kesilmesi
54
Fakirlik ve Açlık
55
Kuraklık
56
Belirli Senelerde Bozulan Ekonomi
57
Ticaretin ve Yolların Kesilmesi
58
Kazancın Azalması
59
Milli Servetlerin Zenginler Arasında Bölüşülmesi
60
Depremlerin Artması
61
Yer Çökmeleri
62
Evlerin Mezar Olması
63
Rüzgar ve Kasırgalar  
64
Şiddetli Yağmurlar Yağması
65
Yıldırımların Çoğalması
66
Hak Dinin ve Kuran Ahlakının Terk Edilmesi
67
Kuran'ın Gereği Gibi Düşünülmemesi
68
Müslümanların Müslüman Olmayanlara Özenmesi
69
Kuran'dan Uzaklaştıran Fitneler
70
İslam Ahlakından Uzaklaştıran Propagandacılar
71
İkiyüzlü ve Sahtekar Din Adamları
72
Bazı Siyaset Adamlarındaki Dejenerasyon
73
"İyiliği Emretme, Kötülükten Men Etme" İbadetinin Terki
74
Maruf (İyilik, Doğruluk) ile Münker (Kötülük)ün Birbiriyle Karıştırılması
75
Yakınlarının, Kişiyi Kötülüğe Teşvik Etmesi
76
Gerçek Müminlerin Sayıca Çok Az Olması
77
Cami ve Mescitlerin Farklı Amaçlarla Kullanılması
78
Kuran'ı Menfaat İçin Okuyanların Çıkması
79
Yıldız Falına İnanılması ve Kaderin Yalanlanması
80
Haccın Allah'ın Rızası Dışında Amaçlarla da Yapılması
81
İnsanların Nefsani Tutkularına Önem Vermeleri
82
Sosyal Bozulma
83
Haine İtimat Edilmesi, Doğruların Hain Sayılması
84
Güvenilir İnsanların Azalması
85
Emanet Ehli İnsanların Azalması
86
Zekatın Terk Edilmesi
87
Namaz İbadetinin Terk Edilmesi
88
Yalancı Şahitlik ve İftiranın Yaygınlaşması
89
Ehil Olmayan Kişilere Sorumluluk Verilmesi
90
Üstünlüğün Takvada Değil Zenginlikte Aranması
91
İnsani İlişkilerin Bozulması
92
Hayvanlara İnsanlardan Çok Değer Veren Kişiler
93
Ailevi İlişkilerin Bozulması
94
İnsanlar Arasında Sevgi ve Saygının Azalması
95
Aile Kurumunun Zayıflaması
96
Dünya Hırsının Artması
97
Riyakarlık ve Gösterişin Hakim Olması
98
Kaba Söz ve Küfrün Yaygınlaşması
99
Sahtekarlık ve Rüşvetin Artması
100
Dedikodu ve Alayın Artması
101
Kimi Gençlerin Din Ahlakından Uzaklaşması
102
Ahlaki Çöküş
103
Zinanın Artması
104
Eşcinselliğin Kabul Görmesi
105
Salgın Hastalıklar
106
Ani Ölümlerin Çoğalması
107
Cinayetlerin Artması
108
İntihar Vakalarının Artması
109
İç Savaşlar-İhtilaflar
110
Okur-Yazarların Artması
111
Zamanın Kısalması
112
Şehirleşmede Artış
113
Yüksek Binaların İnşa Edilmesi
114
Çarşıların Yakınlaşması
115
Kişinin Kamçısının Ucuyla Konuşması
116
Kişiye Kendi Sesinin Konuşması
117
Kuş Gribi ve Domuz Gribi
118
Ürün Artışı
119
Çöllerin Yeşertilmesi
120
Ömürlerin Uzaması
121
Sahte Mesihlerin Ortaya Çıkışı Hz. İsa (as)'ın Gelişinin Habercisidir
>> İNCİL'DE MESİH'İN DÖNÜŞ ALAMETLERİ
122
Sahte Mesihlerin Çıkması
123
Bazı İnsanların Mesih'in Gelişinden Umut Kesmeleri
124
Depremlerin Artması
125
Kıtlıklar Olması
126
Büyük Savaşların Yaşanması
127
Sevginin Azalması, Kin ve Öfkenin Artması
128
İnsanların Din Ahlakında Uzaklaşması
129
İnsanlara Dehşet Veren Felaketlerin Yaşanması
130
Salgın Hastalıkların Yaygınlaşması
131
Dini Menfaatlerine Alet Eden Kişilerin Ortaya Çıkması
132
İnsanlara Acı ve Sıkıntı Veren Olayların Yaşanması
133
Gökyüzünde Olağanüstü Olayların Yaşanması
134
Ahlaki Bozulma
135
Samimi Olarak İman Edenlerin Baskı Görmesi
136
İman Edenlerin Sakınması Gereken Fitnelerin Ortaya Çıkması
137
Deccal'in Çıkışı
   
   
  İSLAMİ KAYNAKLARDA YER ALAN ALAMETLER (EK)
139 Büyük Bir Olayın Meydana Gelmesi
140 Büyük Bir Ekonomik Kriz Yaşanması
141 Uzayda İnsan Eli Biçiminde Bir Görüntü Oluşması
   

Ana Sayfa | Hz. İsa'nın Dönüş Alametleri | Makaleler
İncil ve Tevrat'ın Kuran ile Mutabık Yönleri
Bize Ulaşın
www.hazretiisagelecek.com

Bu site HARUN YAHYA eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır       www.harunyahya.org